Körens bankgiro: 235-3852

NORRTÄLJE MANSKÖR STYRELSE 2016:

Ordförande: Björn Lönning, 070-552 63 20, bjorn.lonning@telia.com

Vice ordförande: Christer Stighäll

Ledamot:  Rolf Fogelström

Sekreterare: Pelle Hansson, 072-388 36 37, per.ke.hansson@telia.com

Kassör: Lars Nordbäck, 073-9620204 , lasse@nordbaeck.se 

Suppleanter/ersättare: Jonas Mikko
                            Revisorer: Marcus Grahn, Göran Önneby

Revisorsuppleant: Jan-Olof Johnsson


 Valberedning:

Första tenor: Anders Svedberg     
Andra tenor:  Gunnar Sundqvist (sammankallande)                
Första bas:    Kjell Gustafsson       
Andra bas:    Tomas Mälson  


 

ÖVRIGA FÖRTROENDEROLLER I KÖREN

DIRIGENT
Åke Pettersson, 070-524 98 78, ake.pettersson.vaddo@icloud.com

BITR. DIRIGENT
Melker Stendahl, 070-220 97 17, melker@melkerstendahl.com

STÄMFISKALER
Första tenor: Lars Nordbäck  (Ersättare: Jan-Olof Johnsson)          
Andra tenor: Lars Humble  (Ersättare: Gunnar Sundqvist)                   
Första bas:   Rolf Fogelström (Ersättare: Kjell Gustafsson)             
Andra bas:    Tomas Mälson (Ersättare:Anders Bjurhammer)                  


PROGRAMRÅD
Anders Svedberg            Första tenor
Lars Humble                    Andra tenor
Rolf Fogelström                Första bas
Anders Bjurhammer         Andra bas, sammankallande
Åke Pettersson                Dirigent

ARKIVARIE / NOTFISKAL
Ersättare Bengt Europeaus

KLUBBMÄSTARE 
Lars Humble
Gunnar Sundqvist(ersättare)

ORDNINGSMAN
Kjell Gustafsson, (Ersättare: Robert Sjöholm)

INSPICIENT
Anders Bjurhammer 

FANBÄRARE
Anders Bjurhammer, (Ersättare: Olav Eriksson)

Facebook ansvariga
Anders Bjurhammer och Marcus Grahn

HEMSIDAN
Tomas Mälson och Pelle Hansson håller i hemsidans uppdatering.

 

,


 -