Körens bankgiro: 235-3852

NORRTÄLJE MANSKÖR STYRELSE 2021:

Ordförande: Björn Lönning, 070-552 63 20, bjorn.lonning@telia.com

Vice ordförande: Anders Bjurhammer

Ledamot: Håkan Örtengren

Sekreterare: Pelle Hansson, 072-388 36 37, per.ke.hansson@telia.com

Kassör: Lars Nordbäck, 073-9620204 , lasse@nordbaeck.se 

Suppleanter/ersättare:  Hans Castwall
                            Revisorer: Marcus Grahn, Göran Önneby

Revisorsuppleant: 


 Valberedning: 
        
Kjell Gustafsson     
Göran Önneby 


 

ÖVRIGA FÖRTROENDEROLLER I KÖREN

KÖRLEDARE
Thomas Sving, 073 5307715, thomas.sving@gmail.com

BITR. KÖRLEDARE
Göran Önneby

STÄMFISKALER
Första tenor: Lars Nordbäck           
Andra tenor: Lars Humble                     
Första bas:   Kjell Gustafsson            
Andra bas:    Tomas Mälson 

PROGRAMRÅD
Lars Nordbäck                 Första tenor
Lars Humble                    Andra tenor
Didrik Lund                      Första bas
Anders Bjurhammer         Andra bas, sammankallande

KLUBBMÄSTARE 
Lars Humble
Anders Bjurhammer(ersättare)

ORDNINGSMAN
Kjell Gustafsson, 

INSPICIENT
Anders Bjurhammer 

FANBÄRARE

Facebook ansvariga
Anders Bjurhammer och Marcus Grahn

HEMSIDAN
Tomas Mälson och Pelle Hansson håller i hemsidans uppdatering.

 

,


 -