Körens bankgiro: 235-3852

NORRTÄLJE MANSKÖR STYRELSE 2024:

Ordförande: Björn Lönning, 070-552 63 20, bjorn.lonning@telia.com

Vice ordförande: Vakant

Ledamot: Hans Castwall

Sekreterare: Pelle Hansson, 072-388 36 37, per.ke.hansson@telia.com

Kassör: Lars Nordbäck, 073-9620204 , lasse@nordbaeck.se 

Suppleanter/ersättare:  Vakant
                            Revisorer Göran Önneby Sammankallande), Erik Adolfsson

Revisorsuppleant: Bo Andersson


 Valberedning: 
        
Kjell Gustafsson     
Vakant. Utses under året


 

ÖVRIGA FÖRTROENDEROLLER I KÖREN

KÖRLEDARE
Thomas Sving, 073 5307715, thomas.sving@gmail.com

BITR. KÖRLEDARE
Göran Önneby

STÄMFISKALER
Första tenor:Mats Arenander, ers Bo Andersson           
Andra tenor: Lars Humble, ers Anders Eriksson                     
Första bas:   Kjell Gustafsson, ers Bertil Bladlundh            
Andra bas:    Thomas Möller, ers Hans Castwall 

PROGRAMRÅD
Erik Adolfsson                 Första tenor
Lars Humble                    Andra tenor
Anders Eriksson              Första bas
Thomas Möller                Andra bas, sammankallande
Thomas Swing                Dirigent

KLUBBMÄSTARE 
Lars Humble


Medhjälpare vid behov

Stämfiskaler och alla andra


ORDNINGSMAN
Mats Arenander, 

INSPICIENT
utses av styrelsen

FANBÄRARE
utses av styrelsen

Facebook ansvariga
Anders Bjurhammer och Mats Arenander

Hemsidesansvariga 

Mats Arenander och Pelle Hansson 

 

,


 -