Några ord om kören

 

  • KÖRLEDARE: Thomas Sving
  • BITR KÖRLEDARE: Göran Önneby
  • ÖVNINGSDAG: Måndagar 18.30 - c:a 20.30
  • PLATS: Frälsningsarmén Tillfällegatan 2
  • NYA SÅNGARE ÄR VÄLKOMNA
  • UPPLYSNINGAR: ordförande Björn Lönning tel. 070-552 6320
  • KÖRENS BANKGIRO 235-3852

 


 

Norrtälje Manskör bildades 28 febr 1937.

Manskör fanns i Norrtälje och Roslagen långt tidigare. Läs mer under *Körens historia*

Kören är ansluten till Stockholms körförbund vilket innebär att vi också tillhör Svenska Körförbundet.

Vi hälsar nya sångare välkomna. Röster är välkomna i alla fyra stämmorna.

G Bertmar:   Sång gör alla friskare !!


Vi manskörssångare vet  hur glad man blir av att sjunga. Många längtar till körövningarna och den fina sångarglädje man upplever där.   Vi har också i våra nya stadgar (2011) som en av tre viktiga målsättningar att  "Det ska vara roligt att sjunga i manskör med dess speciella klanger". Stadgarna är ju ryggraden i en förenings verksamhet. Det är därför viktigt att vi ibland tänker på hur viktigt det är med sångarglädje.        Gemensamt för all slags glädje är bland annat att skratt minskar smärtupplevelser och sänker både blodtryck och blodsocker.     Ny forskning visar också att körsång kan vara rena hälsokuren.  Kroppen syrsätts, spänningar släpper och stresshormonerna minskar. Man får energi och blir hög och glad, säger Christina Garpe. Hon  har forskat om hur körsång påverkar våra så kallade "glädjehormoner”,  som t ex oxytocin, och har länge förordat att läkare ska kunna skriva ut   körsång  på  recept !!      Rolf Ekman är en annan forskare och musikälskare. Han menar att körandet både ökar pulsen och energin hos sångaren samtidigt som oxytocinhalten höjs. Och den som sjunger i kör får både fysisk träning, social samvaro och möjlighet att njuta av musiken, tre viktiga ingredienser  för den som vill vårda sin hjärna och behålla eller öka sin kreativa förmåga.     1. Sång sätter igång känslorna,      2. man syresätter sig och 3. man får multisensorisk stimulering på köpet.    Som gammal forskare i sinnesekologi blir jag glad av att höra detta.