Nedan finns stadgar för Norrtälje Manskör antagna/reviderade vid ordinarie årsmöte 2014-02-27 och extra årsmöte 2014-04-24

 

Stadgar 140424