Gunnar Bertmar: Körens repertoar i Nummer- och Bokstavsordning, plus Förklaringar 

Med Repertoar menas en "förteckning över musik- eller teaterstycken som framförs med viss regelbundenhet" (Wikipedia 2013).

Exempel på sånger som framförs med "viss regelbundenhet" är alla vårsånger och julsånger. Så t.ex. har "När det lider mot jul" så lågt  nummer som 5 och "Dotter Sion" har nummer 8. Båda framfördes av manskören redan 1995 då Gunnar B kom med i kören (troligen många år tidigare)  - men har sen återkommit flera gånger, t.ex. på Advents-/Luciakonserten i Norrtälje kyrka 2014.

Att många sånger återkommer i flera konserter gäller åtminstone hälften av sångerna i repertoaren. Dessutom finns numera många sånger i bokstavsordning under rubriken Noter, eftersom de är nya.

  GÖR SÅ HÄR SÅ UPPTÄCKER DU NYTTAN AV fliken  REPERTOAREN

 

1. Klicka på filen här nedan (Sångförteckning..).

2. När sidorna dyker upp på skärmen kan du välja mellan tre (3) olika informationssidor. I nederkanten på Excel-arket finns tre (3) flikar:      Nummerordning, Bokstavsordning och  Förklaringar  - med info om eventuell sida i röda eller gröna sångboken och vem som komponerat och/eller arrangerat sången. Dessutom finns längst till höger eventuell hänvisning till fliken NOTER.

3. REPERTOAREN  har förts parallellt med   registret i  Historiska Repertoar. Detta stora register på 281 sånger under de 20 åren 1995-2015 har nu avslutats.