75 OCH  NÄRMAST FÖLJANDE ÅR MED  NORRTÄLJE MANSKÖR

2012  Jubileumsåret

 • 31 mars kl 16 - Väddö Folkhögskola, Mats Olsson solosång.
 • 30 april Valborgsmässoafton - 3-4 framträdanden (mångårig tradition).
 • 12 maj kl 16.00 - Jubileumskonsert i Sundbyberg tillsammans med Sundbybergs Manskör. Deras kör firade 100-årsjubileum i Sundbybergs kyrka.
 • 17-20 maj - Sånggarresa till Italien och Toscana. Resa tillsammans med Sundbybergs Manskör.
 • 8 oktober - Sång på äldreboenden i Norrtälje stad, Ängsgården och Eneberg.
 • 20 oktober kl 16 Norrtälje kyrka - Vänortskonsert till förmån för behövande i kommunens vänort Pskov i Ryssland. Konserten fick ett ryskt tema med vackra ryska sånger. Gästartister Ove Engström med dotter Beatrice medverkade med rysk sång och musik. Eftersittning på restaurang Lanternan.
 • 22 oktober - Roslagens Sparbank gav oss ett stipendium för inköp av en fana. Stipendiet  mottogs vid en högtidlighet i bankens foajé.
 • sönd 4 november - Riala byalags sånggudstjänst.
 • 8 december kl 16 Norrtälje kyrka - Adventskonsert tillsammans med Roslagens Lucia (samverkan med Norrtelje Tidning). Detta blev vår stora jubileumskonsert. Solist var den unga, begåvade operasångerskan Stephanie Lippert. Vid flygeln satt Melker Stendahl. Vår kör förstärktes med röster från  bl a Sundbybergs Manskör. Eftersittning på restaurangbåten S/S Norrtelje.
 • Körens hemsida startades 2010 med  Bengt Ericsson som ansvarig. Sedan han avgick har vice ordföranden enligt stadgarna huvudansvaret.  Sekreteraren, kassören, sammankallande i programrådet och Gunnar Bertmar har delansvar.
 • Gunnar Bertmar, en av körens äldre sångare, har omarbetat sin 70-års krönika.  Längre ner på denna sida skriver han om sitt arbete med jubileumsskriften  Norrtälje Manskör 75 år. 

2013

Årsmötet den 28 februari beslöt att  välja Gunnar Sundqvist till ordförande efter Lars Humle, som i stället blev vice ordförande.     Gunnar Bertmar  valdes till hedersmedlem. Motivet var att "han på ett förtjänstfullt sätt vårdat om Manskörens historia och tradition. Genom flera jubileumsskrifter genom åren har han dokukmenterat Manskörens historia och repertoar på ett pedagogiskt och njutbart sätt. Gunnar har katalogiserat och underhållit vår sångskatt genom registret över de sånger som Manskören har instuderat och framfört. Har vid flera tillfällen varit vårt ansikte utåt genom att på ett förtjänstfullt sätt varit vår presentatör och konferencié. I övrigt varit en trogen sångare som alltid ställt upp".

 9/3 Välgörenhetskonsert i Rodenkyrkan, 20/4 Besök av Pargas manskör från Finland, 30/4 Valborg, 6-11 maj 2013 vänortsresa till Pskov (Ryssland) med flera sångframträdanden. Planerades i samverkan med Föreningen i Österled. Resan var beroende av ekonomiskt stöd från samhällsaktörer  (se ovan 20 oktober - Vänortskonsert och 8 dec Jubileumskonsert).    Till detta kom: äldreboendekonserter, adventskonserter i Norrtälje och Sundbyberg tillsammans med Sundbybergs Manskör, jazzkonsert med Mississippi Seven i Norrtälje kyrka i juni och ett körseminarium på Yxlan.

2014

Konserter och framträdanden: 5/4 Roslagsbro kyrka (födelsedagsfirande med familjen Forsgren). 6/4 Norrtälje kyrka jazzkonsert med Mississippi Seven, Valborgsmässoafton Granparken, Grind, Vårdbo (äldreboenden)  samt  vårkonsert Södra Bergen men på aftonen medan det var ljust. Melker Stendahl hade inte möjlighet fortsätta som dirigent  och ersattes av Åke Petterson. Åke har förtjänstfullt kompletterat stämövningarna med musikfiler, som gör att man kan sitta hemma och lära sig sin stämma (gärna med hjälp av något instrument). Måndagkvällarna kan då mera ägnas åt helheten mm. Rodenkyrkan som övningslokal har numera ersatts med lokaler  på Nordrona. Där kan vi sköta oss själva..

3/5 Resa till Pargas (Finland) för konsert tillsammans med Pargas Manskör, 22/5 Körslaget i Rodenkyrkan (vi vann i hård kamp med två andra duktiga körer). Flygfyren (invigning av nya lokaler), 20/9 Taubekonsert i Roslagsskolans aula med Sven-Bertil, vissångaren Göran Fristorp och pianisten Curt-Eric Holmquist inför en entusiastisk publik.   2/11 Riala kyrka med treditionell allhelgonakonsert.   20/11 Julkonserter i äldreboenden (Bergshyddan och Birgittagården) i Rimbo.        6/12 Norrtälje kyrka "I väntan på julen" traditionell och välbesökt adventskonsert tillsammans med Roslagens Lucia med tärnor och gästartisterna Karolina Losell sång och Melker Stendahl piano.   7/12 Sundbybergs kyrka adventskonsert tillsammans med Sundbybergs Manskör och Sundbybergs kyrkas ungdomskör. 18/12 Solbacka och Maria Winkvist äldreboenden i Norrtälje. 

Från Norrtälje kommun har erhållits bidrag för konserter på äldreboenden och ett körseminarium i Skederids församlingshem 15 november under ledning av medlemmen i Radiokören Stefan Nymark. Årliga bidrag lämnas av körens ständiga sponsorer Flygfyren och ABF.

2015

Gunnar Sundqvist och Tomas Mälson hade avböjt återval som ordförande respektive sekreterare. På valberedningens förslag valdes därför Björn Lönning som ny ordförande och vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Pelle Hansson som sekreterare och Urban Gunnarsson som kassör. Åke Pettersson fortsätter som dirigent och vår gamle dirigent Thomas Sving kom tillbaka till kören  som tenor. Välkommen! Gunnar Bermar avgick som sammankallande i valberedningen och ersattes av Gunnar Sundqvist.

Resultatet av en stor enkät 2014 redovisades av Tomas Mälson. Enkäten besvarades av 28 medlemmar. Den bestod av tre delar: Aktiviteter 2014, Allmänt om kören samt Tyck till om kören. Resultaten redovisades enligt en poängskala från ett till fem och var i stort sett positiva. De presenterades i ett åttasidigt dokument och gav viktig information för framtiden.

18/4 Vår- och Wienerkonsert i Söderby Karls kyrka tillsammans med sopranen och kantorn Barbro Strid. Konserten upprepades i Rodenkyrkan den 31/5. Valborgskonsert i äldreboendet Maria Winqvist 29/4 och Grinds, Granparkens och Balders Båges äldreboenden 30/4 samt på Södra Bergen på kvällen

Hösten inleddes med en konsert vid invigningen på Campus Roslagen. Den 1/11 hade vi konsert i äldreboendet Bergshamra på väg till den traditionella Allhelgonakonserten i Riala kyrka. 10/11 framträdanden på Eneberg och Ängsgärde äldreboenden i Norrtälje. 12/12 Traditionell adventskonsert i Norrtälje kyrka tillsammans med Roslagens Lucia. Kyrkan var fullsatt och många fick vända.

2016

 

Norrtälje Manskörs 79:e verksamhetsår bjöd som vanligt på stor aktivitet med fina och välbesökta konserter.   Lars Humble avgick som vice ordförande, Michael Blum som ledamot, Björn Örnskär som suppleant och Bengt-Olof Bengtsson som revisor. De ersattes av Christer Stighäll, Lars Nordbäck, Rolf Fogelström respektive Marcus Grahn.

Många konserter har hållits:  30/4 Granparken, Eneberg och Balders Båge äldreboenden i Norrtälje. 30/4 Valborgsmässoafton vid majbrasan vid Estuna Bygdegård.  22/5 Vårkonsert i Rodenkyrkan. 6/11 Birgittagården och Bergshyddan äldreboenden i Rimbo. 6/11 Allhelgonakonsert i Riala kyrka.                     27/11 Adventskonsert i Roslagsbro kyrka. 10/12 Luciakonsert i Rodenkyrkan tillsammans med Roslagens Lucia.  

Hösten inleddes med en uppskattad resa till Mariehamn tillsammans med respektive. Stefan Nymark från Radiokören holl ett seminarium i början av september i Folkets Hus. Det var en uppföljning av seminariet 2014. I enlighet med årsmötesbeslut 2016 fick vi vackra västar och flugor i stället för slipsar. Dessa invigdes vid adventskonserten i Roslagsbro den 27/11.

2017

Norrtälje Manskör fyller 80 år.

 

ARBETET MED JUBILEUMSSKRIFTEN  "NORRTÄLJE  MANSKÖR  75 ÅR"

Historia ger förståelse och djup åt all verksamhet - även körsång.

Bilden ovan visar att det fanns körsångare i Norrtälje för 95 år sedan, 20 år tidigare än när Norrtälje Manskör officiellt bildades. Den första manskören bildades faktiskt redan 1906, alltså för 106 år sedan. Manskörer har sedan funnits i staden nästan hela tiden - men med varierande namn. Själva namnet Norrtälje Manskör etablerades först 1940, under början av andra världskriget.

I Epilog skrev jag mycket kortfattat:

 -"Denna jubileumskrönika är en omarbetning av 70-års krönikans textmaterial och bilder - plus tillägg för de senaste fem, mycket händelserika åren, med moderna och detaljerade stadgar, digitala bilder och många konserter, fester mm. Den nu framtagna krönika finns skriven digitalt så att alla kan få ett exemplar.

Textmaterialet är hämtat från manskörens arkiv, deponerat material i stadsarkivet, Einar Ramberts 25 års jubileumsskrift ”Norrtälje Manskör 1937-1962”, Stefan Grahns programhäfte till 50 års jubileet, senare års protokoll och tidningsklipp - plus intervjuer med sångarveteranerna Ingemar Andersson, Berndt Averland, Martin Forevärn, Stefan Grahn, Börje Gustafsson och Lennarth Jansson samt egna minnesbilder och foton.

Bildmaterialet har jag hämtat från 25 års krönikan, körens bilder samt familjens (främst mina egna) bilder från mina  år i Norrtälje Manskör sedan vi flyttade hit 1995. Programvalet vid större konserter och evenemang redovisas mera utförligt för att särskilt belysa utvecklingen av kören under sina 75 innehållsrika år. Detta kompletterar Den Historiska Repertoaren, som är sedan mitten på 1990-talet, då vi började använda lösblad plus pärmar vid konserterna.

Stort TACK till alla i manskören, som hjälpt till med minnen, synpunkter mm. Ett särskilt stort Tack till Mona Eriksson, som kopierat den 30-sidiga jubileumsskriften i 50 ex på Brf Knutby Gårds expedition.

GUNNAR BERTMAR, andrabas i Norrtälje Manskör."

Jubileumsskriften kan skaffas hos Gunnar

GUNNAR BERTMAR, Norrtälje Manskör

Gunnar har skrivit,  redigerat och kompletterat körens Jubileumsskrift 75 år.

Bilden är från Roslagens Sparbank 2009-01-19.     Kören tilldelades då bankens körstipendium på 25 000 kr.  Det var första gången som stipendiet delades ut odelat.

  Kören höll en liten konsert,  och Gunnar berättade om körens sjuttiofemåriga historia för inbjudna gäster med flera.