NORRTÄLJE MANSKÖR

 



KÖRENS ORGANISATIONSNUMMER: 802414-7145


 

Manskörens bankgironummer är: 235-3852


TERMINSAVGIFTER

Terminsavgift per medlem=sångare är 400 kr per termin. Verksamhetsåret (Kalenderåret) omfattar två terminer, vårtermin 1 jan—30 juni, hösttermin 1 juli—31 dec.
Terminsavgiften erläggs i början av varje termin antingen till stämfiskalen eller till vårt bankgironummer (ovan). Meddelande från Kassören: Glöm inte att skriva namn och adress då du betalar via bankgiro.


 

 

S/S NORRTELJE. I hamnen ligger stadens stolthet, S/S NORRTELJE. Byggd 1900 och hotades av upphuggning 1966. Då räddades hon av framsynta norrtäljebor. Sedan år 1968 finns hon i Norrtälje hamn som restaurangbåt.